Przedwojenni fotografowie polscy


W latach 90-tych XIX wieku fotografia na dobre zagościła na łamach prasy. Było to możliwe dzięki rozpowszechnieniu się klisz siatkowych i fabrycznej ich produkcji - fotografia mogła się ukazywać z dnia na dzień, ponieważ proces obróbki uległ radykalnej zmianie. Za pierwszego polskiego fotografa prasowego uważa się Konrada Brandla, a prawdziwie nowoczesną fotografię stworzyli Łukasz Dobrzański i Ryszard Okniński. We Lwowie wydawana jest "Kronika Fotograficzna" (1898), potem też "Wiadomości Fotograficzne" (1905). W 1910 roku powstała pierwsza w Polsce, warszawska agencja fotograficzna Mariana Fuksa. http://www.reporterzy.info/142,historia_fotografii_prasowej.html

SPIS FOTOGRAFIKÓW POLSKICH
(Sporządzony z katalogów wystaw 1927–1930 r. przez profesora J. Bułhaka).

1. Alpern Leon, Paris (VIe) 25 rue Jacob.
2. Anders Romuald, Warszawa.
3. Anisfeld Jan, Jasło, Małopolska.
4. Bahan Piotr, Sopoćkinie, pow. Augustowski.
5. Barzykowski Tadeusz, Tarnów, Państwowa Fabryka Związków Azotowych.
6. Bednarczuk Władysław, Lwów, ul. Grochowska 51.
7. Bieniawski Zbigniew, Lwów.
8. Blażejewiczowa Jadwiga, Warszawa, Nowogrodzka 5 m. 1.
9. Bogacki Władysław, Kraków, Krowoderska 67.
10. Bochnig Stanisław, Grudziądz, Kwiatowa 7 II p.
11. Bułhak Jan, Wilno, Jagiellońska 8.
12. Bulhakówna Józefa, Warszawa,Marjensztad 1 m.12.
13. Buyko Wojciech, Brześć n/B., Pułaskiego 12.
14. Chmielowski Kazimierz, Rawicz, (Wielkopolska) Kolejowa 21.
15. Cybulski Adam, Warszawa, Wspólna 28 m. 8.
16. Cyprian Tadeusz, Poznań, Skryta 14-
17. Czerwiński Eugenjusz, Lwów.
18. Człapiński Piotr, Kraków.
19. Dederko Marjan, Warszawa, plac Napoleona 5. D./H-Kodak.
20. Dederko Witold, Warszawa, ul. Prosta 17 m. 7a.
21. Dulewicz Jerzy, Głębokie, Starostwo.
22. Dzierzbicki Jerzy, Radom, Lubelska 51.
23. Flach Wiktor, Lwów.
24. Farbotko Józef, Wilno, zakład Dobroczynny 4.m5.
25. Furmankowa Eugenja, Ostrów, (Wielkopolska) Kolejowa 23.
26. Frumkin Jakób, Warszawa.
27. Gardulski Bolesław, Poznań, Chełmońskiego 1 III p.
28. Gessner Witold, Warszawa, Leszno 21.
29. Groer Franciszek, Lwów.
30. Grabowski Jerzy, Lwów, Sokoła 4, L. T. F.
31. Griewcow Włodzimierz, Wilno, Portowa 17.
32. Hetper Zygmunt, Poznań.
33. Hlosko Feliks, Warszawa.
34. Hoffman Konrad, Toruń, Szosa Chełmińska 112.
35. Huberowie Rudolf i Zofja, Lwów.
36. Jakubowski Stefan, Lwów.
37. Jasińska - Zielińska Halina, Warszawa, Chmielna 35 m. 34.
38. Jekimenko Wiktor, Łódź, Skarbowa 16.
39. Joniłłowicz Jakób, Paris O^e) 22 rue de 1’Arrivee, Hotel de l’Arrivee.
40. Jasieński Stefan, Bienne (Szwajcarja) 20, Chemia du Pavillon 2.
41. Karpińska Wanda, Lwów.
42. Kamieniecki Piotr, Wilno, Konarskiego 13.
43. Kaczmarek Wacław, Lublin, Krakowskie Przedm.41.
44. Kleczeński Czesław, Warszawa, Czackiego 3,5 m.30.
45. Kłos Juljusz, Wilno, Zarzecze 24 m. 1.
46. Kowalski-Wierusz Jerzy, Gościejewice, p. Boja nowo (Wielkopolska).
47. Kuczyński Józef, Kraków, Rynek 34.
48. Kozłowski Władysław, Warszawa, Chmielna 2 m. 3.
49. Kirschner Włodzimierz, Warszawa, Wierzbowa.
50. Kotaniec Stefan, Warszawa, Wspólna 33 m. 14.
51. Kruszyński Jan, Wilno, W. Pohulanka 36 m. 4.
52. Kurusza-Worobjew Jan, Wilno, Zawalna 7.
53 Kajzer Aleksy, Wilno, Portowa 14-
54. Kryjak Bolesław, Lwów.
55. Kiirbitz Rudolf, Łódź.
56. Krukowski Władysław, Wilno, Mickiewicza 19m. 6.
57. Lachowicz Jan, Wilno, ul. Witelska 11.
58. Lenkiewicz Adam, Lwów, Stryjska 18.
59. Lewicka Cecylja, Warszawa, Marszałkowska 69.
60. Lelewicz Kazimierz, Wilno, Dyrekcja Kolei.
61. Lewandowski Stefan, Wilno, Zygmuntowska 8m.3.
62. Lindenfeld Kazimierz, Warszawa, Al. Jerozo¬limskie 75 m. 15.
63. Lilien Norbert, Lwów.
64. Lipiński Stanisław, Lwów, ul. Sokola 4. L. T. F.
65. Lorenz Edward, Warszawa, Towiańskiego 47.
66. Marcinkowski Władysław, Poznań, Górna Wilda 61. Apteka „pod Koroną*.
67. Marcinkowski Zdzisław, Warszawa-
68. Matulewicz Jerzy, Warszawa, Widok 23 m. 7.
69. Mierzecka Janina, Lwów, ul. Batorego 32 III p.
70. Mikolasch Henryk, Lwów, Ponińskiego 3.
71. Mioduszewski Juljan, Warszawa, Dobra 79 m. 2.
72. Misiewicz Jan, Katowice, Dyrekcja Kolei.
73. Milczewski Gabrjel, Toruń, Lotnisko.
74. Mokrzycki Miron, Lwów.
75. Motylewski Edward, Białystok.
76. Neuman Jan, Lwów, ul. Lwowskich Dzieci 12.
77. Osterloff Edmund, Radomsko, Częstochowska 39.
78. Obremski Michał. Syracuse N. Y. 407 Graves Street U. S. A.
79. Oszywa Władysław, Wilno, Mickiewicza 42 m. 6.
80. Paschalski Czesław, Radom, Lubelska 51.
81. Piątek Tadeusz, Tarnów, Krasińskiego 785.
82. Plater-Zyberk Stefan hr., Warszawa, Długa 42, Foto-plat.
83. Pirgo-Hełm Adam, Zakopane.
84. Plutter Tadeusz, Lwów.
85. Pospischil Szczęsny, Lwów.
86. Pomianowski Józef, Warszawa.
87. Prade Artur, Łódź.
88. Prochnow Erich, Gdańsk.
89. Poddębski Henryk, Warszawa, Zajęcza 7.
90. Progulski Stanisław, Lwów, Asnyka 1.
91. Rago Stanisław, Warszawa.
92. Rackmannowa Lora, Warszawa, Złota 39 m. 3.
93. Rackiewicz Oktawjusz, Wilno, ul. Mickiewicza 11.
94. Rosmański Edmund, Warszawa.
95. Rode Waldemar, Łódź.
96. Rosenberg Albert, Lwów.
97. Ryłko Marjan, Andrychów, (Małopolska).
98. Rauchberger Henryk, Lwów.
99. Ryś Jan, Warszawa, Nowogrodzka 6 m. 6.
100. Romer Witold, Lwów, ul. Jakóba Strzemię 3.
101. Rotenberg Benedykt, Warszawa.
102. Rożnowski Józef, Wilno, ul. 3 Maja 1 m. 5.
103. Rodkowski Juljusz, Lwów, Kopernika 18.
104. Sheybal Stanisław, Krzemieniec, Liceum.
105. Schenkelbach Bertold, Drohobycz, Bednarska 10.
106. Schor Ludwig, Lwów, Wyspiańskiego 5.
107. Schabenbeck Henryk, Zakopane, Krupówki 57.
108. Schutt Edward, Przemyślany, (Małopolska).
109. Szporek Zygmunt, Warszawa, Daniłowiczowska 18 m. G.
110. Świda Andrzej, Malecz, (Woj. Poleskie).
111. Stalony-Dobrzański Jerzy, Warszawa.
112. Seńkowski Michał, Kosów, (Małopolska).
113. Świętochowska Wanda, Warszawa.
114. Świętochowska Eliza, Wilno, Artyleryjska 18 m.4.
115. Świtkowski Józef, Lwów, ul. Św. Marka 5.
116. Sunderland Józef, Warszawa, Hortensja 1 m. 3.
117. Śledziewski Piotr, ks., Wilno, Holendernia 2.
118. Składanek Klemens, Warszawa, Staszyca 8.
119 Skara Jan, Chicago 111. 31 W. Lake Street.U.S. A.
120. Stankiewiczówna Marja, Wilno.
121. Toczyński Adam, Poznań, Górna Wilda 80.
122. Turski Stanisław, Wilno, ul. Dobra 4.
123. Tyman Franciszek, Wilno, Mickiewicza 29.
124. Ulatowski R. S., Poznań, Plac Wolności 17.
125. Urbanowicz Adam, Łódź, Konstantynowska 61.
126. Woyczyński Józef, Warszawa.
127. Wesołowski Jan, Lwów.
128. Wański Tadeusz, Poznań, Wolnica 4—5 II p.
129. Wieczorek Antoni, Zakopane, Szopenówka.
130. Wierzbicka Antonina, Wilno, Sabocz 21 m. 7.
131. Węcławski Antoni Anatol, Warszawa, Hoża 23 m.5.
132. Wojewódzki Marjan, Białystok, Warszawska 47m. 2.
133. Zakrzewski Aleksander, Wilno, Rossa 11.
134. Zdanowski Edmund, Wilno, Pióromont 2 m. 2.
135. Zdanowska Bolesława, Wilno, Pióromont 2 m. 2.
136. Zaremba Bolesław, Toruń, Apteka pod Orłem.
137. Zawistowski Władysław, Oszmiana.