Artefaktura - sztuka i okolice

Żaden człowiek nie jest samoistną wyspą; każdy stanowi ułomek kontynentu, część lądu. Jeżeli morze zmyje choćby grudkę ziemi, Europa będzie pomniejszona, tak samo jak gdyby pochłonęło przylądek, włość twoich przyjaciół czy twoją własną. Śmierć każdego człowieka umniejsza mnie, albowiem jestem zespolony z ludzkością. Przeto nigdy nie pytaj, komu bije dzwon: bije on tobie.


Rwxjpkt.jpg

Tadeusz Maciaszek "Żniwa"

ap3UrMZ.jpg

Stanisław Sheybal "Na żaglówce"

You can not apply.
Członkostwo przez podanie hasła nie jest skonfigurowane.
hxW2tPd.jpg

Anatol Węcławski "Słoneczna zapora"